ROLF LUNENGS STØTTEGRUPPE MOT STATENS HELSEPERSONELLNEMND

Støttegruppen arbeider for å samle inn pengegaver fra inn- og utland til finansiering av saksforberedelsene og gjennomføring av rettssaken. Vi er kontaktleddet mellom Rolf Lunengs advokater, tidligere pasienter og pårørende som ønsker å bidra med sine sykehistorier og annen relevant informasjon for søksmålet.

MARIANNE MALMSTRØM

MARIANNE MALMSTRØM

styreformann

facebook
Thore Gjessing Weber-Nestformann

Thore Gjessing Weber

nestformann

facebook
VERONICA ZIMMER

VERONICA ZIMMER

styremedlem

twitter facebook

Doner

Bankkonto 1720 27 42939   BIC. BIENNOK1XXX    IBAN. NO6517202742939 (elektronisk)    IBAN. NO65 1720 27 42939 (papir)

 

gi viavipps

valgfritt beløp

Doner

gi viavipps

valgfritt beløp

15596 Doner

gi viaPayPal

valgfritt beløp og valuta

Doner

gi viavippsstarter

hjelp oss og del prosjektet vårt

15596 Doner

Takk for din støtte!

Rolf Lunengs søksmål mot Statens helsepersonellnemnd
– kanskje den viktigste rettssaken i 2016

innsamlet

515451 NOK

givere

727

mål

1500000 NOK

BLOGG

Rolf Lunengs søksmål mot Statens helsepersonellnemnd

– kanskje den viktigste rettssaken i 2016

Takk for ditt bidrag!
Følg rettssaken!

5. september 2016 Doner

supportere

Syk eller frisk, vi er mange berørte. Takk for at du bryr deg!
#SupportLuneng for det #HeleOgFulleBildet

Last opp ditt bilde
PayPal: info@supportluneng.no
Bank: Bankkonto 1720 27 42939
BIC, BIENNOK1XXX
IBAN, NO6517202742939 (elektronisk)
IBAN, NO65 1720 27 42939 (papir)
Crowdfunding: Vippsstarter

© 2016 Rolf Lunengs Støttegruppe mot Statens helsepersonellnemnd. All rights reserved.